Συλλογή: Eazy Plug

Η Eazy Plug εδρεύει στο Hengelo της Ολλανδίας και προσφέρει βιώσιμες λύσεις δενδρυλλίων και ριζοβολίας. Τα best-seller Eazy Plug Propagation Cubes τους είναι καινοτόμοι κύβοι που παρέχουν βέλτιστες συνθήκες για τη βλάστηση και τη ριζοβολία των φυτών.