Συλλογή: Plagron

Ένας παγκόσμιος παραγωγός, αποδεδειγμένα ένας από τους καλύτερους στην αγορά στον τομέα των βιο-ορυκτών και οργανικών λιπασμάτων.

Η γκάμα των προϊόντων τους συμπληρώνεται από διάφορα πρόσθετα και βελτιωτικά εδάφους. Προσφέρουν διαφορετικά εδάφη και υποστρώματα για την καλλιέργεια λουλουδιών και φυτών.