Συλλογή: Prot-eco

Το Prot-eco είναι μια σειρά επαγγελματικών προϊόντων που σχεδιάστηκε για πρώτη φορά σε δοχεία για καλλιέργεια μικρής κλίμακας. Προσφέρουν μεγάλη γκάμα βιολογικών προϊόντων (χωρίς υπολείμματα) ενάντια σε διάφορα παράσιτα, ελλείψεις και ασθένειες των φυτών με μέγιστη ποιότητα και αποτελεσματικότητα. Τα περισσότερα από αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό, καθώς δεν αντιπροσωπεύουν επιθετικό για το φυτό.