Колекция: Кокос

Кокосът е широко използван като среда за отглеждане на растения заради отличните си свойства. Добрият дренаж предотвратява пренасищането и рискът от гниене. Високота порьозност увеличава аерацията на короновата система. Кокосът идва с неутралено pH (5.2 - 6.8) и е устойчив на патогени като плесени. 

При нас ще намерите първокласен Кокос от Plagron, Canna, Atami и други доказали се производители.

Вижте също: Минерални субстрати, Почви, и Обогатители за почви