Колекция: Prot-eco

Прот-еко е линия от професионални продукти, предназначени за първи път в контейнери за малкомащабно отглеждане. Предлагат широка гама от биологични продукти (без остатъци) срещу различни вредители, дефицити и болести на растенията с максимално качество и ефективност. Повечето от тях могат да бъдат използвани в комбинация, тъй като не представляват агресор за растението.