Колекция: Почви и субстрати

Избрани почвени смеси и субстрати, кокос, перлит, керамзит, както и натурални торове от клифорнийски червей и прилепи.