Колекция: Prima Klima

Prima Klima е базирана в Пршибрам, Чехия и предлага широка гама от продукти за контрол на климата, филтри, осветление и вентилатори.

Техният бестселър - PK Industry Line Carbon Filter е надежден въглероден филтър, който осигурява ефективно пречистване на въздуха във всяка среда.