Παραδόσεις

πληροφορίες αποστολής

ΣΕ Βουλγαρία και Ρουμανία συνεργαζόμαστε με την Econt. Για παραδόσεις σε άλλες χώρες της ΕΕ, συνεργαζόμαστε με την Speedy ή την M&BM Express.

Διεθνής παράδοση – ανάλογα με την απόσταση και την περιοχή παράδοσης, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να βρούμε την καλύτερη τιμή και στη συνέχεια θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Οροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
1. Τα προϊόντα που προσφέρονται στον ιστότοπο ταξινομούνται ανάλογα με τον τύπο τους, με βασικές πληροφορίες, συμπληρωμένο με φωτογραφικό υλικό για κάθε μεμονωμένο προϊόν και πιθανά μεγέθη, χρώματα και αναγράφεται η τιμή του.
2. Η αναγραφόμενη τιμή του μεμονωμένου προϊόντος αφορά 1 τεμάχιο με ΦΠΑ και δεν περιλαμβάνει το κόστος αποστολής.
3. Η παραγγελία ενός συγκεκριμένου προϊόντος γίνεται πατώντας το κουμπί «Προσθήκη στο καλάθι» στην προσφορά του επιθυμητού προϊόντος. Η ενέργεια αντιπροσωπεύει μια δήλωση πρόθεσης, η οποία δεσμεύει τον πελάτη και την προμηθεύτρια εταιρεία με την ισχύ της σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται σε αυτό το έγγραφο και τους κανόνες του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών (CPPA).
4. Ο πελάτης καθορίζει τις κύριες παραμέτρους του επιθυμητού προϊόντος, σύμφωνα με τις επιλογές που παρουσιάζονται και τον τύπο του προϊόντος (μοντέλο, μέγεθος, ισχύς).
5. Κατά την υποβολή μιας παραγγελίας, ο πελάτης εγγράφεται χρησιμοποιώντας την παρεχόμενη φόρμα και πρέπει να καθορίσει ακριβή διεύθυνση και αριθμό τηλεφώνου όπου είναι δυνατή η επικοινωνία με τον πελάτη για τον χρόνο και τον τρόπο παράδοσης.
6. Ο καθορισμός λανθασμένης/λάθος διεύθυνσης και/ή αριθμού τηλεφώνου καθιστά την παραγγελία άκυρη και δεν δεσμεύει την Growshop Gardener με την υποχρέωση να εκπληρώσει την παράδοση.
7. Μετά την παραλαβή της παραγγελίας, ελέγχουμε τον καθορισμένο αριθμό τηλεφώνου ή διεύθυνση e-mail για την εγκυρότητά του επιβεβαιώνοντας την παραγγελία και τη διεύθυνση στην οποία θα παραδοθούν τα εμπορεύματα.

ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
8. Τα παραγγελθέντα προϊόντα παραδίδονται στη διεύθυνση που ορίζει ο πελάτης. Ο πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει πρόσβαση και την ευκαιρία να παραλάβει τα αγαθά.
9. Το προϊόν που παρήγγειλε ο πελάτης παραδίδεται μεταξύ 2 και 5 εργάσιμων ημερών κατά την παραγγελία ενός διαθέσιμου, στη διεύθυνση που έχει υποδείξει ο ίδιος, με την προϋπόθεση ότι η διεύθυνση είναι ακριβής και έγκυρη και η παραγγελία επιβεβαιώνεται από τον πελάτη.
10. Η παράδοση του παραγγελθέντος προϊόντος γίνεται από τον πελάτη, το ποσό είναι στο ποσό που ορίζει η εταιρεία ταχυμεταφορών ανάλογα με την τοποθεσία της καθορισμένης διεύθυνσης.
11. Τα παραγγελθέντα εμπορεύματα παραδίδονται κατάλληλα συσκευασμένα ανάλογα με τον τύπο τους και τη μεταφορά που χρησιμοποιείται για την παράδοση.
12. Εάν ο πελάτης δεν βρεθεί εντός της προθεσμίας για την παράδοση στην καθορισμένη διεύθυνση ή εάν η πρόσβαση και οι όροι παράδοσης των αγαθών δεν παρασχεθούν εντός αυτής της προθεσμίας, η παραγγελία θεωρείται ακυρωμένη και η Growshop Gardener απαλλάσσεται από την υποχρέωσή της να εκπληρώσει την ζητούμενη παράδοση.
13. Σε περίπτωση που ο πελάτης επιβεβαιώσει την επιθυμία του να παραλάβει τα παραγγελθέντα αγαθά και μετά τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης, στην οποία δεν βρέθηκε στη διεύθυνση, αναλαμβάνει τα έξοδα παράδοσης με δικά του έξοδα. Τα έξοδα καταβάλλονται κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων, ταυτόχρονα με την τιμή των εμπορευμάτων.
14. Η πληρωμή της οφειλόμενης τιμής των αγαθών πραγματοποιείται με τον τρόπο που επιλέχθηκε κατά τη στιγμή της παραγγελίας, από τον πελάτη που παρήγγειλε τα αγαθά ή από τρίτο πρόσωπο για λογαριασμό του, υπό την προϋπόθεση ότι επιβεβαιώνει την παραλαβή και την ταυτότητα του παραγγελθέντα αγαθά.
15. Εάν τρίτος δεσμευτεί να αποδεχτεί και να επιβεβαιώσει την παραλαβή των παραγγελθέντων αγαθών για λογαριασμό του αρχικού πελάτη που έκανε την παραγγελία, ο τελευταίος δεν έχει δικαίωμα να επιστρέψει τα αγαθά ή να διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με την παράδοση.

ΑΡΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΕΙΔΩΝ
16. Πελάτης που έχει παραγγείλει ένα προϊόν ηλεκτρονικά από τον ιστότοπο www.gradinar.bg έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να παραλάβει το προϊόν που παρήγγειλε, όταν του έχει παραδοθεί, μόνο στις περιπτώσεις που καθορίζονται στους παρακάτω όρους:
· εάν τα παραδοθέντα εμπορεύματα σαφώς δεν ανταποκρίνονται σε αυτά που παρήγγειλε ο πελάτης, σύμφωνα με τις παραμέτρους που ορίζει ο ίδιος, και αυτό μπορεί να διαπιστωθεί με έναν απλό έλεγχο των εμπορευμάτων. Ασυνέπειες, εκτός από αυτές που καθορίζονται στο διαδικτυακό αίτημα, δεν αποτελούν λόγο για την επιστροφή των αγαθών.
· εάν το προϊόν ή η συσκευασία του έχει καταστραφεί κατά τη μεταφορά.
· εάν η τιμή που πρέπει να πληρώσει ο πελάτης δεν αντιστοιχεί στην τιμή που προσφέρεται στο www.gradinar.bg, τη στιγμή της υποβολής του διαδικτυακού αιτήματος.
· διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις τιμές των προϊόντων που προσφέρονται στον ιστότοπο ανά πάσα στιγμή και αυτές οι αλλαγές δεν θα αντικατοπτρίζονται σε ήδη αποδεκτές ή εκπληρωμένες παραγγελίες.
· εάν δεν έχει τηρηθεί η προθεσμία που έχει ανακοινωθεί για παράδοση.
17. Παράπονα για τα παραπάνω σημεία γίνονται μόνο κατά την παράδοση.
18. Εκτός από τις αναφερόμενες περιπτώσεις, ο πελάτης δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί να παραλάβει και να πληρώσει για τα αγαθά που παρήγγειλε. Σε αντίθετη περίπτωση, οφείλει πληρωμή για τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για την παράδοση και την επιστροφή των εμπορευμάτων.
19. Για περιπτώσεις άρνησης παραλαβής των εμπορευμάτων συντάσσεται πρωτόκολλο κατά την παράδοση. Εάν ο πελάτης αρνηθεί να υπογράψει το πρωτόκολλο, θεωρείται ότι η άρνησή του να παραλάβει τα εμπορεύματα είναι αβάσιμη και πρέπει να πληρώσει τα έξοδα παράδοσης και επιστροφής των αγαθών.
20. Μετά την παραλαβή και την πληρωμή του προϊόντος, εάν για κάποιο λόγο δεν είστε ικανοποιημένοι με τα παραλαμβανόμενα αγαθά, σύμφωνα με το άρθ. 55, παράγραφος 1 του ΜΑΠ, μπορείτε να το επιστρέψετε εντός 7 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του, εφόσον επιστραφεί με τη μορφή που παρελήφθη και χωρίς να χρησιμοποιηθεί. Εξαιρέσεις από αυτόν τον κανόνα ρυθμίζονται στο άρθρο 55, παρ. 2 του ΜΑΠ.

21. *Λόγω του μεγάλου βάρους και όγκου των εδαφικών μιγμάτων (και διογκωμένης αργίλου) που προσφέρονται στο κατάστημά μας, από 01.03.2020 Η δωρεάν παράδοσή τους ακυρώνεται για παραγγελίες άνω των 100 BGN. Ως υπεύθυνοι προμηθευτές για τους πελάτες μας, δεσμευόμαστε να βρούμε την καλύτερη τιμή, μετά την οποία θα σας καλέσουμε για επιβεβαίωση.

· Οι χρήστες πρέπει να συμμορφώνονται με όλους τους όρους και τους κανόνες επεξεργασίας και χρήσης των προϊόντων που πωλούνται από το growshop Gradinar, που αναγράφονται στις ετικέτες και στη συσκευασία των προϊόντων.