Доставки

Информация за доставка

В България и Румъния работим с Еконт. За доставки в останалите страни от ЕС работим със Спиди или M&BM Експрес.

Международна доставка – в зависимост от разстоянието и зоната на доставка ще направим всичко възможно да намерим най-добра цена, след което ще се свържем с вас.

Условия за използване

УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКА И ДОСТАВКА НА СТОКИ
1. Предлаганите в сайта продукти са класифицирани по своя вид, като е поместена основна информация, допълнена със снимков материал за всеки отделен продукт и са указани възможните размери, цветове, както и неговата цена.
2. Указаната цена на отделната стока е за 1 брой с включен ДДС и е без включена в тази стойност цена на доставката.
3. Поръчването на определена стока става чрез натискане на бутона „Добави в количката“ в офертата на желаната стока. Действието представлява волеизявление, което обвързва със силата на договора клиента и фирмата - доставчик, съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).
4. Клиентът посочва основните параметри на желания от него продукт, съгласно представените опции и вида на стоката (модел, размер, ,мощност).
5. При поръчката клиентът се регистрира чрез предоставения формуляр и задължително посочва точен адрес и телефон, на който е възможно да се установи връзка с клиента за срока и начина на доставка.
6. Посочването на неверен/сгрешен адрес и/или телефон прави поръчката невалидна и тя не обвързва гроушоп Градинар със задължението за изпълнение на доставката.
7. След получаване на поръчката, от наша страна се извършва проверка на посочения телефон или e-mail адрес за валидността й чрез потвърждаване на поръчката и адреса, на който да бъде доставена стоката.

УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА
8. Поръчаната стока се доставя на посочения от клиента адрес. Клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.
9. Поръчаният от клиента продукт се доставя между 2 и 5 работни дни при поръчка на наличен такъв, на посочения от него адрес при условие, че адресът е посочен точно и е валиден, както и че поръчката е потвърдена от клиента.
10. Доставката на поръчаният продукт се заплаща от клиента, сумата е в размер посочен от куриерската компания в зависимост от местоположението на посочения адрес.
11. Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно нейния вид и ползвания транспорт за доставка.
12. Ако клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, поръчката се счита за отпаднала и гроушоп Градинар се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка.
13. В случай, че клиентът потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по доставката. Разходите се заплащат при получаване на стоката, едновременно с цената на стоката.
14. Заплащането на дължимата цена на стоката става по избрания в момента на поръчката начин, от клиента, поръчал стоката или от трето лице от негово име, при положение, че то потвърди получаването и идентичността на поръчаната стока.
15. Ако трето лице се ангажира с приемането и потвърждаването на получаването на поръчаната стока от името на първоначалния клиент, направил поръчката, последният няма право да върне стоката или да прави възражения относно доставката.

ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОРЪЧАНА И ДОСТАВЕНА СТОКА
16. Клиент, поръчал стока on-line от сайта www.gradinar.bg има право да откаже получаването на поръчана от него стока, когато тя му е доставена, само в посочените в настоящите условия случаи:
· aко доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента, съобразно зададените от него параметри и това може да се установи чрез обикновен преглед на стоката. Несъответствия, извън онези, посочени в on-line заявката не са основание за връщане на стоката.
· ако при транспортирането стоката или нейната опаковка е повредена;
· ако цената, която клиентът следва да заплати, не съответства на оферираната цена в www.gradinar.bg, към момента на осъществяване на on-line заявката.
· си запазва правото да променя по всяко едно време цените на предлаганите в сайта продукти, като тези промени няма да се отразят във вече приети или изпълнени поръчки.
· ако не е спазен срока, обявен за доставка;
17. Рекламации по гореизброените пунктове се извършват само в момента на доставката.
18. Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на стоката.
19. За случаите на отказ за получаване на стоката се съставя протокол в момента на доставката. Ако клиентът откаже подписването на протокола, се приема, че отказът му за получаване на стоката е неоснователен и той дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.
20. След получаване и заплащане на продукта, aко по някаква причина не сте удоволетворени от получената стока, според чл. 55, ал.1 от ЗЗП може да я върнете в 7 дневен срок от датата на получаването, при условие, че тя бъде върната във вида, в който е получена и без да е ползвана. Изключения от това правило са регламентирани в чл.55, ал.2 от ЗЗД.

21. *Поради голямото тегло и обем на почвените смеси (и керамзит), предлагани в нашия магазин, от 01.03.2020г. отпада безплатната им доставка при поръчка над 50 лв.  Като отговорни към клиентите си доставчици се ангажираме да намерим най-добрата цена, след което ще се обадим за потвърждението ви.

· Потребителите трябва да спазват всички условия и правила за третиране и ползване на продуктите продавани от гроушоп Градинар, указани на етикетите и опаковката на изделията.